Tag "działania"

   

Trwają intensywne prace projektowe dotyczące budowy ścieżek rowerowych w Sobótce. W dniu 18.05.2021 odbyło się kolejne spotkanie, w którym poruszano sprawy związane z przebiegiem ścieżek rowerowych oraz rozwiązaniami projektowymi. Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej realizowana jest w ramach zadania

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy w Sobótce,  które działa przy Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka  będzie w tym roku realizowało aż pięć projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Są to: „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie skweru ul. J. Korczaka w Sobótce” – przyznana kwota

Burmistrz Mirosław Jarosz spotkał się 11 maja 2021 roku z Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A we Wrocławiu – Tadeuszem Szulcem oraz Z-ca dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami – Kamilą Wieczystą w sprawie uruchomienia linii kolejowej 285. Rozmawiano między innymi

28 kwietnia 2021 roku odbyła się Rady Budowy – III etapu przebudowy ulicy Zmorskiego. Na spotkaniu obecni byli  Wykonawcy robót budowlanych firma BERGER  BAU, projektanci jak i przedstawiciele UMiG Sobótka. W trakcie spotkania dokonano oceny postępu prac. Rozmowy dotyczyły zwiększenia

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy w Sobótce pozyskało środki unijne na realizację projektu „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie skweru przy ul. J. Korczaka w Sobótce”   Dzięki dotacji w kwocie . zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

    I w tym roku mieszkańcy Sulistrowic nie zawiedli. Przygotowali na święta wielkanocne nietuzinkowe ozdoby http://sulistrowice.info/wielkanocna-oprawa-sulistrowic/    

    Raz w tygodniu w każdy czwartek w godzinach od 8 do 15 będziecie mogli Państwo uzyskać informację na temat wymagań programu oraz przyjść i osobiście złożyć wniosek. W tym celu należy kontaktować się z Panią Agatą Kokocińską pod

  W dniu 8 marca 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie, na którym obecni byli: Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz wraz z Zastępcą – Ewą Fiedler-Łeńską, Kierownik Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej Jakub

27 stycznia 2021 roku burmistrz Mirosław Jarosz wziął udział w spotkaniu dolnośląskich samorządowców które odbyło się w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rozmowy dotyczyły możliwości oraz wspólnego szukania rozwiązań, jakie oferuje program „Czyste Powietrze”.  O potencjale,

Komendant Komisariatu Policji w Sobótce informuje o planie działania priorytetowego ( obowiązuje od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.) –  na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa

Najstarsi mieszkańcy Sulistrowic mówią, że nigdy wcześniej tak pięknie nie było w ten świąteczny czas! 5 grudnia 2020 r., o godz. 10.00, 15-osobowy zespół niezawodnych mieszkańców fantastycznie udekorował świątecznymi ozdobami ryneczek – serce naszej wsi. Drewniane skrzaty zostały ozdobione przez