Tag "dotacje"

  ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza III nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska    https://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/d47cee6b955b622f84541f12300872c7.html?fbclid=IwAR3_X1m_wVEtbwSjsYvK1nzj6Egw3Or6UOECsMsf6by4DMiy3gpqqbDZO1s    

ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska dotyczące obiektów małej retencji: I.    Dotacja ma na celu doprowadzenie do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej inwestycją, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej

W związku z wyczerpaniem środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Sobótka na 2021 r., na dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska, informujemy, iż z dniem 17.06.2021 r. godz. 10:00 nabór wniosków został zakończony.  

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w  roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska  które są przeznaczone na zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej: