Tag "dotacja"

  21 marca 2021r. został ogłoszony wykaz gmin i powiatów, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Sobótka otrzymała dofinansowanie o łącznej kwocie 2 994 000 zł ! To ogromna kwota która pozwoli wesprzeć remonty i przebudowę dróg.