Tag "dofinansowanie"

    Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza nabór wniosków   o udzielenie dotacji w 2022 roku   na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na stałe w granicach

  ZARZĄD POWIATU WROCŁAWSKIEGO ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2022 roku na inwestycje z zakresu ochrony środowiska I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego stosowania odnawialnych

    Program ten jest szansą na poprawę komfortu życia mieszkańców oraz zmianę wizerunku tego miejsca na lepszy. W naszej gminie środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania ogromnych

Gmina Sobótka otrzymała dofinansowanie w kwocie  1 390 000 zł !!!!!  w ramach programu  SPORTOWA POLSKA  na zadanie – Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – hala sportowa. Aktualnie gmina jest w trakcie wyboru wykonawcy tej inwestycji.  Pragniemy serdecznie podziękować

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy w Sobótce pozyskało środki unijne na realizację projektu „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie skweru przy ul. J. Korczaka w Sobótce”   Dzięki dotacji w kwocie . zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach

Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę skateparku na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce oraz na dokończenie budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Świątnikach łącznie w kwocie 700 tysięcy złotych.       Projekt skateparku

Drodzy Mieszkańcy gminy Sobótka   W ten piękny, pogodny dzień marcowy mamy dla Państwa wielki świąteczny prezent Dziś ogłoszono wykaz gmin i powiatów, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Co z tego pakietu przypadnie naszej gminie:   Kwota

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sobótka – UDAŁO SIĘ ! Już oficjalnie ogłoszono wykaz gmin górskich, które otrzymają wsparcie rządowe.  Prawie 4,5 miliona zł na poprawę infrastruktury związanej z ruchem turystycznym w naszej gminie Sobótka ! Po raz pierwszy takie kwoty trafią

    Według planu w I kwartale tego roku minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie bazy danych na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła. Po 3 miesiącach od ogłoszenia komunikatu właściciele nieruchomości będą mogli składać deklarację wypełniając prosty, elektroniczny formularz w internecie. Na

17 grudnia 2020 roku gmina Sobótka otrzymała pozwolenie na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Rogowie Sobóckim. Dzięki tej inwestycji placówka wzbogaci się o sale lekcyjne, salę gimnastyczną, jadalnię, pomieszczenia administracyjne, laboratorium. Na dachu budynku będą zamontowane panele fotowoltaiczne i roślinność (zielony

  Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała

W dniu 9 listopada 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz oraz Skarbnik Magdalena Sączawa – Szwedowska w obecności Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce – druhny Joanny Budy – podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy