Tag "centrum"

W Sobótce powstaje Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej. W RCKS  odbywać się będą m.in.: koncerty, przedstawienia teatralne, seanse kinowe, eventy, wystawy, prezentacje, spotkania, inscenizacje, imprezy związane z promocją walorów przyrodniczych. Andrzej Szawan, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju i Inwestycji: Remont Centrum Kultury przebiega