Tag "biblioteka"

Czytaliśmy Przedwiośnie, racząc się ze słuchaczami wydarzenia herbatką, rogalami z dżemem, ciasteczkami kruchemi.