Tag "bezpieczeństwo"

Dzisiaj w obecności przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce – Joanny Budy st. ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż. oraz przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kierownika Nadzoru Wodnego w Świdnicy Rafała Żmijewskiego nastąpiło formalne przekazanie terenu budowy

Na podstawie rozpoznania dzielnicowego, analizy zdarzeń w systemie SWD, zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, oczekiwań społeczeństwa oraz analizy stanu bezpieczeństwa, zdiagnozowano, iż problem w rejonie służbowym  nr 580 jest gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zaśmiecających teren na skwerze

Poniżej zamieszczamy znowelizowany wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Rolniku, proszę o zapoznanie się z tym materiałem.      

https://www.sobotka.pl/wp-content/uploads/2021/06/gus-bezpieczenstwo-1.mp4

Aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza” jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021:   https://spis.gov.pl/  

      Serdecznie zapraszamy 14 maja o godzinie 14:00 na live pt. „Jak bezpiecznie się spisać? Porady spisowe dla seniorów” organizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Głos Seniora i Główny Urząd Statystyczny. Podczas spotkania poruszone zostaną wszystkie tematy

12 maja 2021 roku została zakończona budowa chodnika w Rogowie Sobóckim.  Zadanie realizowane było przy udziale Starostwa Powiatowego w ramach programu „Bezpieczna Droga”,  W Rogowie wzdłuż ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Szczęśliwej powstał chodnik z kostki

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych

          W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka 5 marca odbyło się spotkanie Burmistrza Mirosława Jarosza z Komendantem Miejskim Policji – Piotrem Krzysztoniem oraz Wójtem Gminy Jordanów Śląski – Pawłem Filipczakiem. Rozmowy dotyczyły między innymi doposażenia posterunku

  W dniu 8 marca 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie, na którym obecni byli: Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz wraz z Zastępcą – Ewą Fiedler-Łeńską, Kierownik Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej Jakub