Tag "37. Sesja Rady Miejskie"

28 października w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się 37. sesja Rady Miejskiej w Sobótce.  Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 września 2021 r. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie