18 maja 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Szkolenie zakresu ochrony danych osobowych [ZDJĘCIA]

17 maja br. w budynku SP1 odbyło się szkolenie nauczycieli  z zakresu RODO, nowego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Kilkudziesięciu nauczycieli ze gminnych szkół poznawało m.in. jak chronić dane osobowe, jakie są nowe zasady ich przenoszenia i usuwania.

Szkolenie miało na celu przygotować uczestników na zmianę przepisów (uodo ® RODO) w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

– mówi Anna Szywała, prezes Firmy Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała

 Zajęcia poprowadził ekspert Krzysztof Sługocki, trener, specjalista z zakresu stosowania prawa oświatowego. Cel szkolenia był oczywisty – nowe przepisy będą obowiązywać już od 25 maja br., toteż głównie zależało nam na zaznajomieniu uczestników z nowymi przepisami RODO, dokumentacją oraz z formułowaniem tekstu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

– dodaje prezes Anna Szywała. 

25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.

ZDJĘCIA ZE SZKOLENIA:

 

Anna Szywała, prezes Firmy Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała: Działamy już od prawie 17 lat w zakresie doradztwa zawodowego i upowszechniania wartości edukacji oraz idei ciągłego doskonalenia się, dlatego cieszymy się z wszelkich przejawów twórczej aktywności zawodowej i inspirującej roli spotkań szkoleniowych, a  gmina Sobótka jest niekwestionowanym liderem w tym zakresie. Współpracujemy z Gminą od początku istnienia Firmy; niezwykle cenię sobie szansę konsultowania najważniejszych tematów dotyczących sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych. Wyjątkowe jest osobiste zaangażowanie kadry zarządzającej oświatą w promowaniu doskonalenia umiejętności oraz zdobywania przez nauczycieli nowych kwalifikacji zawodowych wynikających ze zmian w oświacie. Nauczyciele, pedagodzy są często słuchaczami studiów podyplomowych, które współorganizujemy z uczelniami wyższymi, m.in.: Tyfolopedagogika – rewalidacja, Surdopedagogika z językiem migowym, Logopedia z komunikacją alternatywną czy Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jacek Ostrowski, kierownik Referatu Oświaty: Bardzo się cieszę, że udało nam się przeprowadzić kolejne szkolenie naszych nauczycieli. Kolejny raz spotykam się z ogromną życzliwością środowiska pedagogów, trenerów, naszych przyjaciół. M.in. wszystkie dotychczasowe szkolenia odbyły się po kosztach własnych firmy Anny Szywały, bo jej misją jest integracja środowiska nauczycielskiego oraz dbałość o jego edukację i poziom. Trzeba też wspomnieć o Piotrze Miękusie, który zupełnie bezinteresownie przygarniał nas w swoim Centrum Konferencyjnym w Sobotelu, a także o Dyrektorach naszych szkół, którzy brali czynny udział w organizowaniu  tych międzygminnych szkoleń. Bardzo Wszystkim Państwu dziękuję.