9 kwietnia 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Szkolenie pracowników UMiG z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

W piątek 5 kwietnia pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Warsztaty przygotowała i poprowadziła p. Joanna Buda –podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż., na co dzień strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmowała postępowanie w stanach zagrożenia życia wraz z omówieniem zasad resuscytacji krążeniowo –  oddechowej u noworodka, dziecka oraz osoby dorosłej.

Podczas szkolenia wykorzystano automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, w  który w lutym został wyposażony nasz Urząd oraz defibrylator umożliwiający trening ( będący na wyposażeniu OSP w Sobótce). Uczestnicy zgodnie z wydawanymi przez sprzęt komunikatami, mogli przeprowadzić ćwiczenia praktyczne polegające na prawidłowym umieszczeniu elektrod na osobie poszkodowanej oraz resuscytację krążeniowo-  oddechową na fantomie  szkoleniowym.

Czas odgrywa jedną z najważniejszych ról w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Pierwsza pomoc przedmedyczna udzielona prawidłowo i w jak najkrótszym czasie od zdarzenia, zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie, dlatego tak istotna jest wiedza, jak pomóc takiej osobie przed przyjazdem kwalifikowanej pomocy medycznej.

Anita Kruczykowska