4 listopada 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Szkolenia o charakterze prewencyjnym

Komisariat Policji w Sobótce informuje, że w związku z Koncepcją Wojewódzkich Działań Prewencyjnych ukierunkowanych na aktywność profilaktyczną w zakresie podnoszenia świadomości i kształtowania pożądanych postaw i zachowań w sytuacjach zagrożeń o charakterze terrorystycznym w szkołach znajdujących się na terenie podległym Komisariatowi Policji w Sobótce zostaną przeprowadzone szkolenia o charakterze prewencyjnym pod nazwą „ALFA”. Podczas prelekcji funkcjonariusze tutejszego komisariatu zdefiniują pojęcie terroryzmu, poinformują dzieci o prawidłowych zachowaniach w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego, a także przekażą materiały informacyjne w postaci plakatów i ulotek.

szkolenia o charakterze prewencyjnym pod nazwą „ALFA”