26 listopada 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

SZKOLENIA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU “ZWIĘKSZAMY KOMPETENCJE NAUKOWE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY SOBÓTKA”

Rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu pt. „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”. Pierwsze szkolenie „Praca metodą projektu w klasach I-VIII – 2 dniowe warsztaty” zostało przeprowadzone
17 i 24 listopada 2019 r. Uczestniczyło w nim 23 nauczycieli z trzech szkół. Pedagodzy zdobywali wiedzę w zakresie założeń metody projektu i jej specyfiki w zależności od wieku dzieci do których ma być zastosowana, sposobu monitorowania i dokumentowania przebiegu oraz prezentowania efektów projektu, sposobów aktywizacji uczniów podczas pracy metodą projektu, możliwości i wypracowanych praktyk współpracy między-przedmiotowej nauczycieli podczas pracy metodą projektu, pokazania propozycji sprawdzonych projektów służących podniesieniu wyników edukacyjnych uczniów oraz podniesienia efektów pracy placówki.
W ramach projektu przewidziano siedem szkoleń o różnej tematyce. Zaplanowano, że będzie w nich uczestniczyło łącznie 66 nauczycieli. Siedmioro nauczycieli uczęszcza dodatkowo na studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.