9 czerwca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Szkolenia dla grantobiorców LDG “Ślężanie”

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” zaprasza na bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia będą dotyczyły przygotowania dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru. Zakres projektów grantowych:

1. godz. 11:00-12:00 – realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR (np. warsztaty kulinarne, artystyczne czy plastyczne, szkolenia, rajdy, wydarzenia integrujące, konkursy, przeglądy artystyczne i inne);

2. godz. 12:30-13:30 – opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru (np. foldery promocyjne, tablice informacyjne, strony internetowe, ulotki, mapy, plany, monografie i inne);

3. godz. 13:45-14:45 – rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR (np. wiaty, place zabaw, miejsca piknikowe, oznaczenia szlaków, ścieżki dydaktyczne czy przyrodnicze, siłownie zewnętrzne i inne).

SobótkaUrząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka18.06.2020 r.11:00- 15:00