21 maja 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Szczegółowy zakres czynności realizowany w mobilnym punkcie Wydziału Komunikacji na terenie gminy Sobótka

Załatw swoją sprawę w mobilnym Wydziale Komunikacji w swojej gminie

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu zachęca do skorzystania z możliwości załatwienia spraw związanych z pojazdami w Mobilnym Wydziale Komunikacji w swojej gminie.

Sprawy, które można załatwić w mobilnym Wydziale Komunikacji:

  1. odbiór dowodu rejestracyjnego – skierować prośbę na maila, komunikacja@powiatwroclawski.pl dotyczącą chęci odbioru dowodu rejestracyjnego podczas następnej wizyty planowanej w gminie lub osobistym zgłoszeniu podczas wizyty w gminie;
  2. dokonać zgłoszenia sprzedaży lub nabycia pojazdu;
  3. dokonać zgłoszenia wpisu adnotacji HAK, GAZ, TAXI;
  4. złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu np. z powodu demontażu, kradzieży;
  5. złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na przeglądy i rejestrację, zmiany nazwiska;
  6. złożyć wniosek o przerejestrowanie pojazdu posiadającego wyróżnik tablic rejestracyjnych DWR….;
  7. złożyć wniosek o przerejestrowanie pojazdu posiadającego wyróżnik tablic rejestracyjnych inny niż DWR… .

W przypadku przerejestrowania wymagającego zmiany tablic rejestracyjnych pracownik pobierze stosowne dokumenty wraz z opłatą i tablicami rejestracyjnymi. Podczas następnej wizyty w kolejnym tygodniu przywożone są nowe tablicy wraz z opieczętowanymi dokumentami.

  • Złożyć wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Pracownik pobiera stosowne dokumenty w oryginale wraz z opłatą. Podczas następnej wizyty w kolejnym tygodniu przywożone są nowe tablicy wraz z opieczętowanymi dokumentami.

WAŻNE!!!!!!!!!!!

1. Podczas wizyty w Mobilnym Wydziale Komunikacji nie ma możliwości przyjmowania opłat gotówkowych i bezgotówkowych .

– Klient dostaje nr konta na które wpłaca należną opłatę i potwierdzenie opłaty przedstawia urzędnikowi lub przesyła potwierdzenie na adres mailowy oplaty.komunikacja@powiatwroclawski.pl.

2.  W sytuacji współwłasności pojazdu należy przedstawić pełnomocnictwo.

3. Sprawy związane z prawami jazdy i transportem odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

4. Dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne nieodebrane podczas wizyty w gminie pozostawione są w urzędzie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, od następnego dnia.