6 listopada 2015
UMiG Sobótka
Udostępnij

System zgłoszeń problemu do pracownika UMiG Sobótka

Informujemy mieszkańców gminy Sobótka o uruchomieniu nowej funkcjonalności pod nazwą „System zgłoszeń” dostępnego na stronie http://eboi.sobotka.pl/zgloszenie

system-zgloszen_d

Przy jego pomocy można szybko zgłosić problem do odpowiedniego pracownika UMiG Sobótka z precyzyjnym wskazaniem lokalizacji jego wystąpienia poprzez ustawienie markera na mapie oraz możliwością dołączenia np. zdjęcia występującego problemu.

Zachęcamy do korzystania z nowej funkcjonalności zgodnie z jej przeznaczeniem.

Uwaga! System zgłoszeń nie służy do składania wniosków w trybie KPA.