24 lipca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

ŚWIĘTO GEOPARKU KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają wszystkich mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, a także odwiedzających region gości na Święto Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów – 27 lipca 2019 (sobota).

PROGRAM ŚWIĘTA GEOPARKU:
10:30 – Gra terenowa „Zagraj z naturą” 13:30 – oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, otwarcie wystawy fotograficznej oraz pokaz wybuchu makiety wulkanu13:45 – 17:45 – warsztaty, wykłady, gra „Geo-pięćdziesiątka”, pokaz filmu edukacyjnego o geologii Sudetów18:00 – Ognisko
Wykłady (14:00 – 16:00)
1. Droga Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów i inspiracje innymi geoparkami 2. Logo i barwy Geoparku – odsłaniamy nową identyfikację wizualną 3. Geopunkty w Krainie Wygasłych Wulkanów4. Historyczne hutnictwo w rejonie Leszczyny i Kondratowa: czego można dowiedzieć się z odpadów hutniczych 5. Geoatrakcje okolic Czapli
Więcej szczegółów na www.sudeckazagroda.pl i www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl
Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwojulokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.