2 lipca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Świadczenie “Dobry Start”

Dobry Start  to świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole

– bez względu na dochody.

Kiedy należy składać wnioski w związku z rozpoczęciem 1 września 2020 r. roku szkolnego 2020/2021?

 • Wniosek o świadczenie dobry start można składać:
  • online od 1 lipca 2020 r. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS,
  • od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 lub za pośrednictwem poczty;
 • Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są  przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 • Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.;
 • Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia;
 • Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Komu przysługuje?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Więcej informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce pod numerem telefonu 71 364- 72- 24.