15 stycznia 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

STYCZNIOWE PRACE STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

Prace Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu👨‍⚕️👩‍🏫🎻⚽️ oraz Komisji Spraw Obywatelskich👨‍👩‍👧‍👦 otworzyły harmonogram📑 prac stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce w 2020 roku.📅

13.01. obradowała Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, a tematykę jej posiedzenia stanowiły sprawy:
🔴 sprawozdanie referatu oświaty dotyczące liczby godzin zajęć dodatkowych przyznanych i zrealizowanych przez placówki oświatowe gminy w okresie 01.09.-31.12.2019 r.;
🔴 analiza raportu dotyczącego godzin stałych i doraźnych świetlic szkolnych i przedszkolnych Zespołów Szkolno-Przedszkolnych;
🔴 sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2019 r. planowane działania na rok 2020 oraz sprawozdanie z realizacji programów profilaktycznych;
🔴 informacja Ślężańskiego Ośrodka Kultury dotycząca organizacji i kosztów obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej w Sobótce.

Dzień później, 14.01. obradowała Komisja Spraw Obywatelskich, która zajęła się:

🔵 bezpieczeństwem na drogach, miejscami parkingowymi przy obiektach zabytkowych, rozrywkowych, turystycznych i punktach użyteczności publicznej (pojemność, funkcjonalność);
🔵sprawami mieszkaniowymi.