22 listopada 2021
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

STWÓRZ MIŚKA GÓRNIKA Z POMOCĄ PIÓRNIKA – konkurs barbórkowy

STWÓRZ MIŚKA GÓRNIKA Z POMOCĄ PIÓRNIKA

Konkurs twórczy dla dzieci z okazji Barbórki

Organizatorzy/Fundatorzy: SKSM Sp. z o.o.; KOSD Sp. z o.o. Sp. K.

Partner organizacyjny: Ślężański Ośrodek Kultury

zapraszają do zabawy twórczej w związku z obchodami Barbórki Miejskiej 2021.

REGULAMIN

ZADANIA:

 1. Stwórz autorsko postać Miśka Górnika dowolną techniką twórczą (rysunek, malunek, kolaż, wycinanka, mozaika etc.) i umieść go na tle Ślężańskiej Krainy (minimalny format pracy: A4)
 2. Określ swój wiek na odwrocie pracy (kategorie: 4-6 l., 7-10 l., 11-15 l.) i podpisz pracę wraz
  z kontaktem.
 3. Pracę dostarcz do siedziby Ślężańskiego Ośrodka Kultury, ul. F. Chopina 25, maksymalnie do 4 XII 2021.

ZASADY:

 1. Konkurs ma na celu promocję sztuki i postaw twórczych oraz edukację regionalną.
 2. Czas trwania konkursu: 22 XI – 4 XII 2021
 3. Ogłoszenie wyników: 8 XII 2021
 4. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Sobótka w kategorii wiekowej: 4-6 l.,
  7-10 l., 11-15 l.
 5. Zgłoszenia w postaci pracy plastycznej odpowiadającej tematowi i zasadom należy dostarczać do siedziby Ślężańskiego Ośrodka Kultury, ul. F. Chopina 25 maksymalnie do 4 XII 2021 (godziny pracy i informacje na www.rcks.pl)
 6. Praca musi obowiązkowo zawierać wykonane zadanie, na odwrocie zaś czytelnie podane imię
  i nazwisko twórcy, wiek, kontakt telefoniczny do opiekuna dziecka.
 7. Nagrody zostaną przyznane 9 osobom, tj. po 3 w każdej z 3 kategorii wiekowych. Nagrodami będą nagrody rzeczowe w postaci m.in.: zestawów klocków LEGO®, kart podarunkowych i innych.
 8. Jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatorów/Fundatorów nagród oraz pracownicy ŚOK oceni prace wg kryteriów takich jak m.in.: koncepcja pracy, pomysłowość, stopień realizacji tematu, dobór technik, ogólne wrażenie estetyczne. Decyzja jury w przedmiocie przyznania nagród jest ostateczna.
 9. Twórca pracy i jego opiekun zgadzają się przekazać pracę do wykorzystywania przez Organizatorów w celach marketingowych, tworzenia jej całej kopii lub fragmentów i rozpowszechniania ich na różnych polach eksploatacji.
 10. Prace zgłoszone po czasie, niekompletne, zawierające nie dające się odczytać dane, zawierające nieodpowiednie treści nie będą rozpatrywane.
 11. W przypadku braku możliwości kontaktu z osobą wytypowaną do nagrody, Organizatorzy zastrzegają możliwość kontaktu z inną osobą, której praca spełni odpowiednio kryteria oceny.
 12. Informacja o wygranej zostanie podana telefonicznie w odpowiedzi zwrotnej 8 XII 2021.
 13. Termin i sposób odbioru nagród nastąpi zgodnie z informacją przekazaną 8 XII 2021 lub w oparciu o ustalenia indywidualne.
 14. RODO: https://rcks.pl/rcks/rodo/
 15. Organizatorzy zastrzegają prawo modyfikacji zasad konkursu, w tym modyfikacji systemu przyznania nagród i odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 16. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.