9 maja 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków nr 6/2019/G – „Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasobów obszaru”

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2019/G

GRANTY

„Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych  dotyczących  zasobów obszaru”

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.slezanie.eu/prow-2014-2020/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-6-2019-g/?fbclid=IwAR0GPpiSngae6cclWHzbdFaIF6CD8ckWd2wHwQQYmrTKsSZ-Ix6nhrA-BPo