11 września 2019
UMiG Sobótka
Udostępnij

Stowarzyszenia “Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” informuje o naborze wniosków o powierzenie grantów

Na prośbę Stowarzyszenia “Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” przekazujemy informację, iż w dniach od 3 do 29 października 2019 r. odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie:

  • 2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR – (Wysokość dotacji – od 5 000,00 zł do 20 000,00 zł),
  • 3.1.1 Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR – (Wysokość dotacji – od 5 000,00 zł do 13 000,00 zł).