5 kwietnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Kampania: STOP pożarom traw!

,, Wypalanie traw to problem, z którym strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych zmagają się co roku. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw. Pożary te są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę.
Wypalanie traw jest zabronione. Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5 tys. zł. – Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zostanie życie lub zdrowie ludzkie, można nawet trafić do więzienia na okres od roku do 10 lat”

źródło: www.stoppozaromtraw.pl
             KM PSP Wrocław