29 stycznia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Środki unijne na „Budowę kanalizacji deszczowej w Sobótce”

Kolejne starania gminy Sobótka dotyczące pozyskania środków unijnych zakończyły się sukcesem. W grudniu 2019 r. nasz projekt „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” został wybrany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Na realizację zadania przyznano dofinansowanie w kwocie 2.145.809,45 zł, co stanowi 85% wartości całego przedsięwzięcia.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 4.5. ,,Bezpieczeństwo”, Poddziałanie nr 4.5.2 ,,Bezpieczeństwo – ZIT WrOF”.

Do 2022 roku w rejonie ulic: Dworcowej, Poprzecznej, Złotej, Chabrowej, Różanej, Liliowej i Makowej zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa o długości blisko 2,5 km.

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie miasta Sobótka, gdzie nie funkcjonuje system kanalizacji deszczowej w sposób zapewniający właściwą retencję wód opadowych.

Celami szczegółowymi są:

– poprawa wyposażenia w niezbędną infrastrukturę tych obszarów miejskich, na których nie powstała jeszcze kanalizacja deszczowa,

– zmniejszenie zagrożenia powodziowego w okresach wzmożonych opadów deszczu,

– zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków w oczyszczalni,

– zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków poprzez odprowadzanie do oczyszczalni mniejszej ilości „deszczówki”.