23 stycznia 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

SPOTKANIE ZIT WROF

22 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu odbyło się spotkanie Komitetu Transportowego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, w którym uczestniczył Burmistrz MiG Sobótka – Mirosław Jarosz. Podczas spotkania przedstawione zostały rekomendacje dla gmin ZIT w zakresie kierunków działań prowadzących do kształtowania zrównoważonej mobilności na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalności. Głównym celem w zakresie rozwoju systemu transportowego obszaru ZIT WrOF jest poprawa i zwiększenie dostępności dojazdów do Wrocławia transportem zbiorowym na takim poziomie, aby mógł on konkurować z transportem osobowym – poprzez wykorzystanie kilku środków transportu oraz redukcję czasu dojazdu.