13 lutego 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

SPOTKANIE W SPRAWIE TURYSTYKI W MASYWIE ŚLĘŻY

30.01.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z turystyką w Masywie Ślęży. Na zaproszenie Burmistrza Mirosława Jarosza w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Oddziału we Wrocławiu – p. Piotr Śnigucki, Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia – p. Waldemar Zaremba, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – p. Katarzyna Łapińska, Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego –p. Krystyn Chudoba, a także Z-ca Burmistrza MiG Sobótka – p. Ewa Fiedler-Łeńska, Komendant Gminny OSP – p. Tomasz Sadkiewicz, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości i Rolnictwa – p. Aleksandra Bąkowska, przedstawiciel KS Ślęża Sobótka – p. Łukasz Huzarski, przedstawiciel „Budowa tras rowerowych”– p. Mateusz Ziółek oraz KOSD Wrocław Sp. z o.o. – p. Bogumił Dąbek.

To pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest podjęcie zintegrowanych działań przez w/w strony na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki w Masywie Ślęży.
Podczas spotkania poruszono niezwykle trudny i ważny temat dotyczący “funkcjonowania Ślęży” w różnych aspektach – regulacje prawne związane z parkiem krajobrazowym i ochroną przyrody, bezpieczeństwo turystów na szlakach oraz podczas wydarzeń organizowanych na szczycie Ślęży, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz związana z nim infrastruktura, pogodzenie ze sobą rożnych form aktywnego wypoczynku, handel, parkingi, kanalizacja, funkcjonowanie schroniska PTTK na szczycie góry.