8 marca 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Spotkanie w sprawie kolei w gminie Sobótka

 

W dniu 8 marca 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyło się spotkanie, na którym obecni byli: Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka Mirosław Jarosz wraz z Zastępcą – Ewą Fiedler-Łeńską, Kierownik Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej Jakub Zawada, Podinspektor ds. Dróg i Inwestycji Adam Bak, Kierownik kontraktu – Janusz Kania,  Dyrektor Projektu Zdzisław Sawicz, Kierownik budowy Tomasz Hajek, Przedstawiciel Biura Projektowego Pro Rail Adam Wieruszowski, Przedstawiciel Wykonawcy Przemysław Grabowiecki. Na spotkaniu rozmawiano o rozwiązaniach dotyczących komunikacji pieszej na terenie stacji PKP w Sobótce Zachodniej, budowie chodników oraz odnowieniu nawierzchni jezdni na ulicy Zmorskiego w okolicy przejazdu kolejowego.  Spotkanie dotyczyło również kwestii doświetlenia drogi pieszej ze stacji w kierunku ulicy Zmorskiego.