5 marca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Spotkanie w sprawie inwestycji przy ul. Czystej w Sobótce

W środę 4 marca 2020 r. Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z Zastępcą Ewą Fiedler-Łeńską uczestniczyli w spotkaniu dla mieszkańców zorganizowanym przez p. Waksmundzkiego, asystenta posła p. Michała Jarosa, dotyczącym budowy hali magazynowej przy ul. Czystej w Sobótce. Firma MGS zajmuje się przetwarzaniem odpadów, a jej ewentualna działalność na terenie naszego miasta zaniepokoiła zarówno mieszkańców, jak i władze gminy Sobótka.

Podczas kilku wcześniejszych spotkań i rozmów w Urzędzie z właścicielem nieruchomości przy ul. Czystej, Burmistrz i Zastępca informowali, że nie wyrażą zgody na w/w formę działalności, biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo zabudowań mieszkalnych oraz wpływ takiej działalności na walory klimatyczno-krajobrazowe Sobótki. Właściciel był również informowany o całym procesie poprzedzającym rozpoczęcie inwestycji, w tym m.in. o uzyskaniu pozwolenia na rozpoczęcie prac wydanego przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, poprzedzone opinią środowiskową przy tego typu działalności.

Na spotkaniu z mieszkańcami Burmistrz przedstawił obecnym swoje stanowisko i zapewnił, że nie wyraził zgody na w/w działalność.