14 października 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Spotkanie organizacyjne uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2021”

13 października w UMiG Sobótka odbyło się spotkanie grupy roboczej przed wyjątkowym wydarzeniem, którego gmina Sobótka jest współorganizatorem.
6 listopada w gminie Sobótka odbędzie się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2021” w którym sołectwo Sulistrowice zajęło pierwsze miejsce – Najpiękniejsza wieś Dolnego Śląska.
Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W spotkaniu organizacyjnym wziął udział Burmistrz Mirosław Jarosz , przedstawiciele Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Pani Sołtys wsi Sulistrowice, Dyrektor Ślężański Ośrodek Kultury oraz przedstawiciele UMiG Sobótka. W trakcie spotkania uzgadnialiśmy w jakiej formie i jakie ramy będzie miała planowana uroczystość.