11 lutego 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Spotkanie Komitetu Sterującego ZIT WrOF w Sobótce

7.02.2020 r. w Sobótce odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ZIT WrOF. Burmistrz Mirosław Jarosz przedstawił gościom krótką charakterystykę miasta i gminy Sobótka, którzy otrzymali również kalendarium podsumowujące 2019 r.  Podczas spotkania, przedstawicielom gmin członkowskich przedstawiono m.in. propozycję zagospodarowania wolnych środków z Działania 6.3, omówiono zasady finansowania Biura ZIT w najbliższych latach, a także poruszono istotny temat dotyczący przygotowania analizy prawnej modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Dyskutowano także na temat zintegrowanego biletu.