6 lutego 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

SPOTKANIE INFORMACYJNE – DOTACJE NA NOWOCZESNE KOTŁY I POMPY CIEPŁA

5 lutego 2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy – właścicieli domów jednorodzinnych, poświęcone zasadom działania programu wymiany starych pieców na nowoczesne kotły i pompy ciepła oraz możliwościom ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się:

  • na czym polega konkurs grantowy;
    jakie wymogi trzeba będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu;
  • jaki rodzaj instalacji grzewczych będzie objęty wsparciem grantowym;
  • w jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację – uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;
  • jakie działania można podjąć w okresie przedkonkursowym, aby zwiększyć szanse uzyskania grantu.