5 marca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Spotkanie Burmistrza w sprawie działań profilaktycznych w związku z koronawirusem

W środę 4 marca 2020 r. w urzędzie odbyło się spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Sobótka z dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych, a 5 marca z restauratorami z terenu gminy Sobótka. Spotkanie związane było z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na koronawirusa w Polsce.

W związku z zaistniałą sytuacją Burmistrz poprosił uczestników spotkań o bieżące śledzenie komunikatów publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, a także podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących dezynfekcji w placówkach publicznych. Pracownicy Urzędu zasięgnęli także informacji w Zespole Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jakie dodatkowe zadania może podjąć samorząd. Na ten moment jest to bieżący monitoring sytuacji i oficjalnych komunikatów. Ponadto, materiały informacyjno-edukacyjne o sposobach zapobiegania zakażeniu koronawirusem i zasadach postępowania po powrocie z rejonów świata, w których potwierdzono transmisję wirusa między ludźmi zostały rozesłane do mieszkańców za pośrednictwem aplikacji BLISKO, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz oficjalnej stronie gminy na Facebooku.