26 września 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Spacer po Centrum Kultury [FILMIK, ZDJĘCIA]

Coraz więcej sprzętu, mebli i różnego rodzaju wyposażenia znajduje się w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. Chopina. Razem z pracownikami ŚOKSiR sprawdzaliśmy postęp prac. 

Naszą wizytę rozpoczynamy od pomieszczeń biblioteki. Tutaj na II pietrze w przestronnej sali znajdzie się m.in. księgozbiór miejskiej biblioteki. 

Współczesna biblioteka to nie tylko książki. Przy ul. Chopina poza czytelnią będzie można spędzać czas na rozmowach przy herbacie, wykładach i warsztatach.

Schodzimy na I piętro i parter. Najważniejszym miejscem jest tu Sala Widowiskowa, która obecnie mieści 373 miejsc siedzących. Sala poddana została adaptacji akustycznej oraz wyposażona w system projekcji kinowej, system prezentacji multimedialnych, system informacyjny, system nagłośnienia, system technologii scenicznej, system oświetlenia estradowego. Wielość systemów wynika z faktu, iż Centrum Kultury będzie miejscem, w którym odbywać się będą przedstawienia teatralne, koncerty, występy artystów, pokazy i imprezy okolicznościowe oraz seanse kinowe. 

Na I piątrze znajduje się również część biur, która z dnia na dzień nabierają docelowego wyglądu. Ma być skromnie, ale równocześnie nowocześnie i przyjaźnie.

Parter. Tutaj w holu znajduje się winda, klatka schodowa, łatwo stąd trafić do Sali Widowiskowej, szatni, toalet, pomieszczeń dedykowanych dla seniorów, zespołów artystycznych czy biblioteki. Centralnym punktem holu jest ogormny telewizor, na którym wyświetlane będą m.in. prezentacje poświęcone tematyce lokalnej i regionalnej. 

Warto podkreślić, że na każde z pieter Centrum można wejść schodami, można także dostać się tam wygodną windą.

Na koniec wyjdźmy na zewnątrz. Bardzo ważnym miejscem RCKS jest bowiem parking. Przygotowywana przestrzeń obok Sali Widowiskowej pomieści kilkadziesiąt aut. Docelowo na parkingu przy Centrum znajdą się elementy małej architektury m.in. lampy, ławki, krzewy.

Przebudowa Centrum Kultury przy ul. Chopina 25 w Sobótce, rozpoczęła się w 2013 r. Wcześniej obiekt przez lata stał w znacznej części nieużytkowany oraz był przeznaczony na sprzedaż. Przebudowa trwała blisko 5 lat i była oparta w dużej części o środki zewnętrzne. Całkowity koszt inwestycji przebudowy obiektu w latach 2013 – 2018 wyniósł ponad 9 mln złotych.

FILMIK ZE SPACERU PO RCKS:

 

ZDJĘCIA RCKS: 

Projekt jest współfinansowany środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF).