24 marca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Ślężański zwierzyniec – relacja ze spotkania przyrodniczego

Wydarzenie niepozorne mógłby rzec ktoś, kto nie był na nim, a widział jedynie plakat.
Bo kto z nas nie zna podstawowych gatunków zwierząt, któż nie widział sarny, czy bażanta? Zawartość treściowa tego wykładu szybko zweryfikowała jednak taki potencjalny osąd.
Więcej o spotkaniu na naszej stronie:
http://soksir.sobotka.pl/relacja-ze-spotkania-przyrodniczego/