14 marca 2020
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Ślężański leśny spacer dźwiękowy. ZAWIESZONY DO NOWEGO TERMINU

Ślężański spacer dźwiękowy – wydarzenie w ramach WY-dźwięki Sobótki – tworzenie Mapy Dźwięków Obszaru Ślęży 🎤 🎧 Już w sobotę spotkanie z Michał Zygmunt i jego ultra czułymi mikrofonami. Program wszystkich akcji projektu można sprawdzić w w/w wydarzeniu.
ℹ Wydarzenie odbywa się w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 “Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR”.
ℹ Zadanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” pn.: „WYdźwięki Sobótki – organizacja warsztatów audio-filmowych ze stworzeniem mapy dźwięków obszaru Ślęży”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w obszary wiejskie.