13 marca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

SESJE RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE BEZ UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW I PUBLICZNOŚCI DO 31.03.2020 R.

Szanowni Państwo,

na podstawie polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2020 r., nr pisma NK-N.40.29.2020.SP1, dotyczącego czasowego obradowania na sesjach rady gminy, rady powiatu i województwa bez udziału mieszkańców i publiczności informujemy, że zgodnie z poleceniem, sesje Rady Miejskiej w Sobótce będą odbywały się bez udziału mieszkańców i publiczności do dnia 31.03.2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że obrady Rady Miejskiej w Sobótce są transmitowane i utrwalane za pośrednictwem urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.