11 maja 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Seminarium Ratownicze z zakresu ratownictwa technicznego dot. samochodów ciężarowych

W dniach 8-9 maja 2021 z inicjatywy Gminy Sobótka oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu odbyło się Seminarium Ratownicze z zakresu ratownictwa technicznego dot. samochodów ciężarowych, w którym udział wzięli strażacy z  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobótce, Sobótce Zachodniej, Księginic Małych i Rogowa Sobóckiego oraz strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej z Kątów Wrocławskich oraz m. Wrocławia.

Celem seminarium było przygotowanie strażaków do realizacji zadań ratowniczych związanych z wykonaniem dostępu do poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych samochodów ciężarowych.

Seminarium otworzył Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce Mirosław Jarosz. Widząc potrzebę poszerzenia wiedzy w zakresie taktyki działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych życzył udanego i owocnego szkolenia.

Seminarium składało się ze wstępu teoretycznego wprowadzającego do budowy pojazdów i do taktyki działań, przedstawionego w formie prezentacji  w sali kinowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce oraz omówienia budowy kabin i konstrukcji samochodów ciężarowych na terenie Man Truck&Bus Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Wrocławskiej.

Następnie uczestnicy wzięli udział w szeregu scenariuszy praktycznych z użyciem hydraulicznego i pneumatycznego sprzętu ratowniczego.

Zajęcia prowadzone były przez wykfalifikowanych Instruktorów wchodzących w skład międzynarodowego Zespołu firmy Weber – Hydraulik GmbH.

W tym miejscu pragniemy  w sposób szczególny podziękować Panu Krzysztofowi Roznerskiemu, właścicielowi firmy ,,BRP – ROK” w Sobótce za udostępnienie wraków kabin samochodów ciężarowych oraz terenu do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Pana życzliwość, bezinteresowna pomoc i  ogromne zaangażowanie pozwoliły  na przeprowadzenie szkolenia i umożliwiły strażakom poznanie nowych technik ratowniczych, doskonalenie posiadanych umiejętności oraz zdobywanie doświadczenia w operowaniu sprzętem hydraulicznym.

Zorganizowanie Seminarium nie byłoby możliwe bez pomocy i zaangażowania wielu osób.

Serdecznie dziękujemy:

 • Instruktorom z Zespołu firmy Weber – Hydraulik
  – Panu Bartoszowi Klichowi
  – Panu Przemysławowi Rembielakowi
  – Panu Hlinka Tadeáš
  – Panu Štěpán Heger

Za sprawne i  profesjonalne przeprowadzenie szkolenia.

 • Firmie Man Truck&Bus Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Wrocławskiej – szczególnie:

         – Panu Marcinowi Kuchcie
         – Panu Kamilowi Lupie

za pomoc i zaangażowanie w  udostępnieniu kabin samochodów ciężarowych na terenie firmy.

 • Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Kątach Wrocławskich mł. bryg. Marcinowi Peciakowi za szczególne zaangażowanie w organizację seminarium z ramienia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia, szczególnie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Sobótka, za obecność !
Zdobyta wiedza i  szlifowanie umiejętności gwarantuje bezpieczne i efektywne prowadzenie działań ratowniczych.