7 października 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Ruszyła nowa inwestycja – ścieżki rowerowe

Rozpoczęły się roboty budowlane przy inwestycji pn. Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka. Roboty budowlane rozpoczęto od ul. Armii Krajowej. Przypomnijmy, że łącznie w mieście ma powstać ok. 5 km nowych dróg rowerowych, które łączyć będą najważniejsze punkty miasta.

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 3.4.2 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF”. Projekt partnerski, którego liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., zakończy się w 2022r.