23 sierpnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Rozpoczynamy prace remontowe przy zaporze wodnej w Sulistrowicach

Długo oczekiwana decyzja o finansowaniu zewnętrznym remontu zapory wodnej w Sulistrowicach została podjęta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Fundusz wesprze realizację zadania kwotą blisko 1,5 mln zł, z czego 975 tys. to dotacja. Rozpoczynamy prace nad wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych.

01

Wg wstępnego harmonogramu realizacji, wykonawca powinien zostać wyłoniony w III kwartale b.r. Kompleksowe prace obejmą m.in.: odmulenie dna zbiornika, remont przepustu, wykonanie odwodnienia, naprawę spękań i ubytków płyt żelbetowego ekranu zapory i umocnień skarp Potoku Sulistrowickiego, naprawę wlotów do upustów dennych zapory, czy remont drogi na zaporze.

Prace potrwają około 1 roku. W 2017 r. zbiornik odzyska podstawową funkcję małej retencji oraz znów będzie atrakcją turystyczną naszej gminy i miejscem wypoczynku dla mieszkańców.

Zniszczenie zapory po ulewnych deszczach i podtopieniach:

Zabezpieczenie zapory po powodzi:

06


Rozmowa z Jakubem Zawadą, inspektorem ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.

Kiedy ruszyły prace remontowe?

1 sierpnia 2016 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Od tego momentu ruszyły roboty budowlane.

Jaki jest zakres?

Roboty obejmują częściowe odmulenie dna zbiornika; wymianę elementów upustów dennych; naprawę i uszczelnienie betonowych elementów zapory, takich jak ekran zapory od strony odwodnej, sztolnia i wieża przelewowa; odtworzenie sieci reperów i udrożnienie sieci piezometrów; remont granitowych nabrzeży Potoku Sulistrowickiego u wylotu sztolni; kompleksowy remont drogi wraz z wykonaniem odwodnień.

Czy będzie oczyszczone dno zbiornika?

Dno zbiornika z odpadów zostało oczyszczone już w 2013 r. Podczas prac remontowych zostanie dodatkowo częściowo odmulone dno. Dno odmulone zostanie w promieniu ok. 25 m od wieży przelewowej oraz wzdłuż betonowego ekranu. Cała powierzchnia zalewu nie wymaga odmulenia ponieważ w strefie przybrzeżnej warstwa namułu jest znikoma, jedynie na środku zbiornika (w najgłębszym punkcie) warstwa mułu nie przekracza pół metra.

Czy te prace będą uciążliwe dla mieszkańców?

Jedyną uciążliwością dla mieszkańców będzie zamknięcie drogi na koronie zapory.

Ile potrwa napełnienie zbiornika po remoncie zapory?

Zależy to tylko i wyłącznie od matki natury. Przy bardzo wilgotnym roku może to trwać około 12 miesięcy. Spowodowane jest to również tym, iż nie można całkowicie zakręcić zasuw na systemie upustów dennych, ponieważ musi zostać zachowany minimalny przepływ wody w Potoku Sulistrowickim poniżej zapory, tak aby nie uległa zniszczeniu flora i fauna. W roku 1974 kiedy zakończono budowę zapory, jej napełnianie trwało ok. 1,5 roku.

Czy po remoncie zbiornik będzie dostępny do celów rekreacyjnych?

Tak, jedną z trzech funkcji, poza retencją i ochroną przeciw powodziową, jest rekreacja. Kiedy planowane jest zakończenie robót? Zakończenie robót planowane jest w przyszłym roku.

Koszt remontu? 

Zgodnie z umową zawartą z konsorcjum firm Naviga Stal i Eko-Wod koszt wykonania prac remontowych wynosi 1 635 119,87 zł brutto. Na przedmiotowe zadanie gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 60% kwoty netto oraz 30% w formie pożyczki. Dofinansowanie i pożyczka zostały udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


wfos

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu autorstwa Foto Video Sobótka z prowadzonych prac remontowych: