11 sierpnia 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Rozbudowa sieci gazowej w Sobótce

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Sekcja Obsługi Klienta w Wałbrzychu wydała warunki, a następnie zawarła umowy o przyłączenie do sieci gazowej obiektów przy ul. Zamkowej w Sobótce. Tym samym uruchomione zostało zadanie rozbudowy sieci gazowej, której punktem wpięcia jest gazociąg zlokalizowany w ul. Zmorskiego – Torowa w Sobótce. Planowana rozbudowa sieci gazowej ok. 2,5 km przebiegać ma przez ulice: Zmorskiego (od ul. Torowej), Skłodowskiej-Curie, Świdnickiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ul. Zamkową), Zamkową. Zadanie obecnie jest na etapie wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Wstępnie termin zakończenia realizacji zadania określony został na rok 2022.
Zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej Klienci, których obiekty zlokalizowane są na trasie projektowanej rozbudowy sieci gazowej mogą składać wnioski o przyłączenie, które dostępne są stronie internetowej Spółki: https://www.psgaz.pl/ w zakładce Dla Klienta.

Szczegóły i informacje: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
tel. 71 364 92 03, faks 71 364 94 00, kom. 885 901 177
adres korespondencyjny: ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław