18 października 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

REMONT UL. ŚW. NORBERTA W STRZEGOMIANACH

Dobiegają końca prace związane z przebudową przy ul. Św. Norberta w Strzegomianach. Przebudowano ponad 1,2 km odcinek drogi. W ramach inwestycji całkowicie rozebrano starą podbudowę, a w jej miejscu wykonano podbudowę z dwóch warstw, którą ostatecznie przykryły dwie warstwy nawierzchni asfaltowej. Ostatnim etapem pracy jest zapewnienie odpowiedniego odwodnienia jezdni poprzez ułożenie betonowych koryt wzdłuż części drogi, zapewniających odpływ wody z pobliskich terenów. Zadanie rekultywacyjne “Strzegomiany droga dojazdowa do gruntów rolnych” warte prawie 700 tyś. złotych zrealizowane zostało  dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Dolnośląskiego w łącznej kwocie 262,5 tyś złotych.