14 sierpnia 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

REMONT UL. SŁOWACKIEGO

Przy ul. Słowackiego w Sobótce wykonano nową nawierzchnię asfaltową oraz chodniki po obu stronach jezdni, rozbudowana została sieć kanalizacji deszczowej. Trwa przebudowa schodów łączących ul. Słowackiego i Świdnicką, przy których powstanie podjazd dla wózków oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Pojawią się donice z elementami zieleni miejskiej. Dodatkowo skrzyżowanie ulic Słowackiego i Krótkiej zostanie wyposażone w monitoring.

Prace wykonywane są w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzenie publicznej od ul. Chopina do skweru przy al. Św. Anny w Sobótce” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Podziałania nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.