14 maja 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach – opracowanie dokumentacji projektowej

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach. Projekt obejmować będzie remont ok. 900 mb drogi, przy której zaprojektowany zostanie chodnik. Aktualnie droga jest w złym stanie technicznym, a jezdnia jest zbyt wąska na potrzeby ruchu drogowego. Gmina będzie starała się o uzyskanie dofinansowania na wykonanie powyższej drogi.