14 maja 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Remont ul. Nasławickiej w Rękowie – opracowanie dokumentacji projektowej

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na remont ul. Nasławickiej w Rękowie (połączenie pomiędzy Rękowem a Olbrachtowicami). Projekt obejmować będzie remont ok. 2300 mb drogi, przy której zaprojektowany zostanie chodnik na odcinku gdzie droga przebiega przez zabudowania w Rękowie. Aktualnie droga jest w złym stanie technicznym, a z każdym rokiem jej stan ulega dalszemu pogorszeniu. Gmina będzie starała się o uzyskanie dofinansowania na wykonanie powyższej drogi.

 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.