14 sierpnia 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

REMONT UL. DWORCOWEJ

Przy ul. Dworcowej trwają prace obejmujące rozdział sieci ogólnospławnej, która polega na m.in. modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Wybudowana zostanie kanalizacja w rejonie nieskanalizowanym przy ul. Dworcowej, Poprzecznej, Modrzewiowej i Świerkowej.

Prace wykonywane są w ramach zadania „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce” w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działania 4.2 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Podziałania nr 4.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa ZIT-WROF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.