14 września 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Relacja z XXII sesji Rady Miejskiej w Sobótce

14 września 2020 r. w sali narad i ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Podczas obrad podjęte zostały uchwały dotyczące m.in.:

  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035;
  • zmian w budżecie Gminy Sobótka na 2020 rok;
  • wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sobótka porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia;
  • zmian w uchwale Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024.

Treść przyjętych uchwał dostępne pod adresem: https://bip.sobotka.pl/strony/9552.dhtml