4 sierpnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Relacja z XX sesji Rady Miejskiej w Sobótce

We wtorek 4 sierpnia 2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Podczas obrad Radni przyjęli:

 • sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.;
 • uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035;
 • uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok;
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Będkowice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Garncarsko;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kryształowice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księginice Małe;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kunów;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałowice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirosławice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nasławice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Okulice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olbrachtowice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przemiłów;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przezdrowice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ręków;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rogów Sobócki;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siedlakowice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stary Zamek;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strachów;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strzegomiany;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowice;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowiczki;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świątniki;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wojnarowice
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerzuszyce;
 • uchwałę w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 • uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka;
 • uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024;
 • uchwałę w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów na sołtysa wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 15.07.2020 r.;
 • uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.

Transmisja sesji: