29 kwietnia 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Relacja z XVI sesji Rady Miejskiej w Sobótce

28.04.2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego, obrady na sesji rady gminy odbyły się bez udziału mieszkańców i publiczności. Radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2075D (m. Świątniki i Przezdrowice) i 2028D (m. Rogów Sobócki) w zakresie pełnienia funkcji inwestora;
 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025;
 • zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2020 r;
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany wszystkich statutów sołectw Gminy Sobótka;
 • określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany;
 • Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Sobótka;
 • ustalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka;
 • zatwierdzenia Zarządzenia Nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 • rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka;
 • rozpatrzenia skargi na działania ZGKiM „Ślęża”.

Transmisja z sesji: