2 marca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Relacja z XV sesji Rady Miejskiej w Sobótce

28 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Przed przystąpieniem do porządku obrad Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z Przewodniczącą Rady p. Hanną Piwowarską złożyli sołtysom życzenia z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, za zaangażowanie i trud pracy na rzecz mieszkańców gminy Sobótka.

Następnie o zabranie głosu poproszony został Nadleśniczy Nadleśnictwa Miękinia – p. Waldemar Zaremba, który na zaproszenie Burmistrza uczestniczył w obradach Rady Miejskiej i przedstawił uczestnikom prezentację dotyczącą sytuacji lasów w Nadleśnictwie Miękinia, w tym działań podejmowanych w Masywie Ślęży i Raduni. W przygotowanym wystąpieniu Nadleśniczy poruszył m.in. wpływ zmian klimatycznych i susz na sytuację w tutejszych lasach, problemy związane z występowaniem kornika drukarza w lasach świerkowych, a także jak zmieniło się pozyska posuszu wywrotów i złomów na przełomie lat 2014-2019. Przedstawione zostały również działania prowadzone w pobliżu skansenu w Będkowicach, gdzie powstaje zbiornik retencyjny. Nadleśniczy odpowiedział także na pytania nurtujące uczestników sesji.

Po prezentacji Nadleśniczego Radni przystąpili do prac nad porządkiem obrad. Podczas sesji Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025;
  • zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 r.;
  • Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2020;
  • ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy;
  • zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce;
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Sobótce;
  • zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego;
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego;
  • rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany mpzp.