5 lutego 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Relacja z XIV sesji Rady Miejskiej w Sobótce

31 stycznia 2020 r. w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Przed przystąpieniem do obrad Burmistrz Mirosław Jarosz wraz z Przewodniczącą Rady Hanną Piwowarską i Radymi oficjalnie przywitali nowego sołtysa miejscowości Rogów Sobócki – panią Beatę Łach.

Następnie na scenę zaproszono przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce Zachodniej, którym Burmistrz wręczył list z podziękowaniami dla wszystkich druhów zastępu za ogromne zaangażowanie i prace przy remoncie strażnicy i wozu bojowego OSP Sobótka Zachodnia.

Po podziękowaniach Radni przystąpili do prac zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przewodniczący stałych komisji przy Radzie Miejskiej złożyli sprawozdanie z prac w 2019. Podczas XIV sesji Radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2020/2025;
  • w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na rok 2020;
  • zmiany uchwały Nr XII/114/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  • ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów;
  • zmiany uchwały Nr XLIX/385/10 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów;
  • ustalenia projektu “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka”;
  • przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Sobótka w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce;
  • ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych;
  • w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie lokalizacji placu targowego w Sobótce.

W ramach wolnych wniosków i informacji Burmistrz Mirosław Jarosz podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w styczniowych spotkaniach organizowanych w sołectwach na terenie gminy, podczas których podsumowano działania podjęte przez gminę w 2019 r. i przybliżono plany na bieżący rok, a także wysłuchano problemów mieszkańców.

Zastępca Burmistrza Ewa Fiedler-Łeńska zaprosiła właścicieli domów jednorodzinnych na spotkanie dotyczące wymiany pieców – tzw. kopciuchów, które obędzie się 5 lutego 2020 r. w RCKS w Sobótce.

Transmisja z obrad: