2 stycznia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

RELACJA Z XIII SESJI RADY MIEJSKIEJ

30 grudnia 2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Przed rozpoczęciem obrad, minutą ciszy została uczczona pamięć zmarłego Andrzeja Tatarka – sołtysa Rogowa Sobóckiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Hanna Piwowarska przedstawiła obecnym porządek obrad, a przed przystąpieniem do podjęcia uchwał głos oddano p. Annie Domańskiej-Olszak, która złożyła podziękowania na ręce Burmistrza Mirosława Jarosza oraz Przewodniczącej Rady, za pamięć o Alinie Domańskiej, której imię od niedawna nosi  jeden ze skwerów w Sobótce.

Następnie Radni przystąpili do podjęcia uchwał przedstawionych w porządku obrad. Dotyczyły one m.in. statutów zarządów osiedlowych w Sobótce, ustalenia opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego dróg gminnych publicznych, przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy, ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych, wystąpienia gminy ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska, określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020. Wszystkie uchwały Rady Miejskiej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka www.bip.sobotka.pl.

Kończący się 2019 r. to okazja do podsumowań i podziękowań. Na zakończenie sesji, Burmistrz Mirosław Jarosz złożył na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej – Hanny Piwowarskiej – podziękowania za owocny rok współpracy z Radnymi, zaś podziękowania za działalność sołtysów odebrał p. Antoni Longier. Specjalne podziękowania wręczono także dwójce strażaków z OSP w Sobótce, za poświęcenie, którym wykazali się podczas akcji ratunkowej w starej kopalni magnezytu w Sobótce. Burmistrz podziękował również za całoroczną pracę dyrektorom placówek edukacyjnych funkcjonujących na terenie naszej gminy, dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu, strażakom i funkcjonariuszom Policji, radnym powiatowym, prezesom zakładów z terenu gminy Sobótka, a także sportowcom, trenerom i działaczom, którzy przyczyniają się do promocji miasta i gminy Sobótka.

Po sesji odbyło się noworoczne spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z Radnymi, sołtysami, dyrektorami szkół i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielami Policji i straży pożarnej oraz podmiotami współpracującymi z naszym miastem i gminą.